Som VST-medlem er der masser af muligheder for at spille turneringstennis.

Vi har juniorhold i alle alderskategorier, seniorhold, veteranhold og motionisthold med i DTF’s og SLTU’s holdturneringer. Derudover har vi interne turneringer og er vært ved eksterne turneringer.

Hvis du ønsker at spille med på et af vores hold, skal du sende en mail med oplysninger om navn, alder, tennisniveau og hvilket hold, du umiddelbart ønsker at spille på, til: sportschef@vst-tennis.dk