Hvis du vil spille tennis i VST, skal du oprette en profil i VST’s Klubmodul. I Klubmodul vælger man sit medlemskab og betaler sit kontingent via dankort.

Du skal også oprette din profil i Klubmodul, selv om du kun ønsker at tilmelde dig et arrangement – fx sommerlejre – som ikke fordrer forudgående medlemskab.

Du finder Klubmodul ved at vælge menupunktet KLUBMODUL eller du kan klikke her. Vælger du Medlemskab i venstremenuen, kan du finde en vejledning for, hvorledes du opretter profilen og betaler kontingent.

VST medlemsgebyrer 2018

Kontingent betales inden 31. marts 2018 og dækker 2018-sæsonen (1. januar – 31. december 2018).

Kategori Kontingent
Senior (25+ år) 1.650
Motionist (25+ år) * 1.650
Ungsenior (19-24 år) 1.100
Junior (6-18 år) 1.100
Formiddagsmedlem 1.100
Vintermedlem 500
Passivt medlem 125
Gæstespil pr. banetime 50

 

Ved indmelding efter 1. juli (2. halvdel af tennisåret) betales ½ kontingent.

Familierabat opnås efter følgende kriterier:

  • ½ kontingent for 3./4. osv. barn/ungsenior, såfremt mindst en forælder er medlem.
  • ½ kontingent for 2. forælder, såfremt mindst 2 børn/ungseniorer er medlemmer.

Studierabat. Studerende (ikke hjemmeboende), der kun i begrænset omfang har mulighed for at spille tennis i VST, kan mod forevisning af studiekort e.l. opnå rabat, således at deres årlige kontingent reduceres til kr. 500.

* Hvis man tilmelder sig som Motionist, vil man modtage meddelelser om arrangementer for denne medlemsgruppe – ellers ingen forskel ift. Senior.

Banebooking (udendørs)

  • seniorer, motionister og ungseniorer: frit i åbningstiden kl. 07.00-22.00
  • juniorer: hverdage indtil kl. 16.30/17.00, lørdag, søndag og helligdage: indtil kl. 11.30/12.00
  • formiddagsmedlemmer: hverdage indtil kl. 14.30/15.00, lørdag, søndag og helligdage: indtil kl. 10.00/10.30 og efter kl. 16.00/16.30
  • vintermedlemmer kan booke indendørsbaner, men ikke udendørsbaner.
  • alle medlemmer må have 2 åbne bookinger.

Træningskontingent

Tilmelding til træningen sker efter aftale med trænerne vedrørende tidspunkter og antal ugentlige træningspas/timer. Betaling foretages pr. sæson via VST’s Klubmodul.

Juniorer og tennisskole:

Træningsmæssigt er kalenderåret opdelt i tre sæsoner – forår (01.01 – 30.04 – indendørs), sommer (01.05 – 30.09 – udendørs) og efterår (01.10 – 31.12 – indendørs).

Læs mere om træningspas – priser, tilmelding og betaling under Klubmodul.

Senior og ungsenior:

Seniorer og ungseniorer, der deltager i seniortræningen, finder træningspas – priser, tilmelding og betaling under Klubmodul. Det samme gælder for juniorer, der deltager i seniortræningen.

Er der noget, du er i tvivl om, kan du ringe til kontoret på tlf. 4585 1432.