2. holdet

2. herrehold spiller i 2. Division både indendørs og udendørs.

2. damehold spiller i Sjællandsserien både indendørs og udendørs.

Kontaktpersoner: